Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunstyrelsen 15 februari

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 15 februari. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sidalänk till annan webbplats
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Fastställande av föredragningslista

3. Nyföretagarcentrum Västra Östergötland - besök

4. Västra Samordningsförbundet - besök

5. Ekonomisk utfall 12 månaderPDF

6. Bokslut 2016 - information

7. Mjölby kommuns yttrande över kommunalt bostadsförsörjningsprogram för Tranås kommunPDF

8. MSE aktieägaravtalPDF

9. Anmälan av delegationsbeslut

10. Anmälan av protokoll från personalutskottet

11. Inkomna skrivelser/meddelanden

12. Övriga frågor

13. KS-framtid

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480