Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 20 november 2017
Mjölby kommun

Handlingar till kommunstyrelsen 18 Januari

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 18 januari. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sidalänk till annan webbplats
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Fastställande av föredragningslista

2. Information från Folkungaland

3. Finansiering av godsmagasinet i MjölbyPDF

4. Besök av polisen

5. Internkontroll 2016 för kommunstyrelseförvaltningen - uppföljningPDF 

6. Internkontroll 2017 för kommunstyrelseförvaltningenPDF

7. KunskapstrailerPDF

8. Val av ledamöter och ersättare till utskottet trygghet och säkerhetPDF

9. Revidering av delegationsordningenPDF

10. Regional cykelstrategi - remissvarPDF

11. SKLs webbenkät - redovisning

12. Revidering av riktlinjer för investeringar och avskrivningar m.m.PDF

13. Bredband landsbygden vid BockarpPDF

14. Försvarsmaktsråd - kallelse till arbetsmöte

15. Anmälan av delegationsbeslut

16. Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden

17. Anmälan av protokoll från personalutskottet

18. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet

19. Inkomna skrivelser/meddelanden

20. Övriga frågor

21. Verksamhetsplan 2017 kommunstyrelseförvaltningenPDF

Kommunstyrelsen

Telefon: 0142-850 00
Fax: 0142-851 20
kommunstyrelsen@mjolby.se

Sammanträdestider
Protokoll
Kallelser och handlingar
ReglementePDF

Personalutskott

Kontakta politikerna

Kommunstyrelsens sekreterare
Carina Åsman
Telefon: 0142-853 73
carina.asman@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Innehåll: Carina Åsman

Senast publicerad: 2017-01-24

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Carina Åsman

Senast publicerad: 2017-01-24

Senast ändrad av: Stefan Kalm