Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunfullmäktige 20 december

Alla är välkomna som åhörare på kommunfullmäktiges möte i hörsalen, stadhuset i Mjölby. Sammanträdet hålls tisdag 20 december och börjar klockan 19.

Här kan du läsa kallelsen, dagordning och handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice.

Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida

Politikerna i kommunfullmäktige

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Utbildning och arbetsmarknadsprognos, information från Region Östergötland

3. Bokslutsprognos per den 31 oktoberPDF

4. Utökade investeringsmedel för SkogssjönPDF

5. Omdisponering av investeringsmedel 2016 för omsorgs- och socialnämndenPDF

6. Borgensåtaganden Bostadsbolaget och Fastighets aktiebolaget Mjölby industribyggnader PDF

7. Avfallstaxa för Mjölby kommun 2017PDF

8. Alternativt avgiftssystem för miljönämndenPDF

9. Tillsynsansvar för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter, Mjölby kommunPDF

10. Detaljplan för Mjölby 40:5. Ny infart till Lundby industriområde, Mjölby kommunPDF

11. Regler för tomtkönPDF

12. Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtalPDF

13. Kommunens brottförebyggande råd, nuvarande organisation upphörPDF

14. Yrkeshögskoleutbildning spetsutbildning för undersköterskor, svar på motionPDF

15. Entlediganden och valPDF

16. Inkomna medborgarförslagPDF

17. Inkomna motioner, interpellationer och enkla frågorPDF

18. MeddelandenPDF

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480