Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
lördag 24 februari 2018
Mjölby kommun

Handlingar till kommunfullmäktige 20 december

Alla är välkomna som åhörare på kommunfullmäktiges möte i hörsalen, stadhuset i Mjölby. Sammanträdet hålls tisdag 20 december och börjar klockan 19.

Här kan du läsa kallelsen, dagordning och handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice.

Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida

Politikerna i kommunfullmäktige

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Utbildning och arbetsmarknadsprognos, information från Region Östergötland

3. Bokslutsprognos per den 31 oktoberPDF

4. Utökade investeringsmedel för SkogssjönPDF

5. Omdisponering av investeringsmedel 2016 för omsorgs- och socialnämndenPDF

6. Borgensåtaganden Bostadsbolaget och Fastighets aktiebolaget Mjölby industribyggnader PDF

7. Avfallstaxa för Mjölby kommun 2017PDF

8. Alternativt avgiftssystem för miljönämndenPDF

9. Tillsynsansvar för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter, Mjölby kommunPDF

10. Detaljplan för Mjölby 40:5. Ny infart till Lundby industriområde, Mjölby kommunPDF

11. Regler för tomtkönPDF

12. Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtalPDF

13. Kommunens brottförebyggande råd, nuvarande organisation upphörPDF

14. Yrkeshögskoleutbildning spetsutbildning för undersköterskor, svar på motionPDF

15. Entlediganden och valPDF

16. Inkomna medborgarförslagPDF

17. Inkomna motioner, interpellationer och enkla frågorPDF

18. MeddelandenPDF

Kommunfullmäktige

Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00
kommunstyrelsen@mjolby.se

Kommunsekreterare
Carina Stolt
Telefon: 0142-851 11 carina.stolt@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2016-12-09

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2016-12-09

Senast ändrad av: Mia Högberg