Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 18 januari 2018
Mjölby kommun

Likabehandling

Alla barn och elever har rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt. Respekten för alla människors lika värde är ett fundament i de
mänskliga rättigheterna och ska främjas i förskolan och skolan.

Alla barn och elever ska behandlas utifrån sina förutsättningar så att de får lika rättigheter och möjligheter. Men likabehandling innebär inte att alla
barn och elever ska behandlas lika. Eftersom vi alla är olika ska alla behandlas utifrån sina förutsättningar. Exempelvis behöver vissa barn stöd i vissa ämnen, andra kan behöva tekniska hjälpmedel.

En del av värdegrundsarbetet

Arbetet för likabehandling är en del av skolans värdegrundsarbete som handlar om att aktivt främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder eller sexuell läggning.

Likabehandlingsplan

Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och kränkningar, ska verksamheten utarbeta en plan mot diskriminering och kränkandebehandling, likabehandlingsplan, eller vad man väljer att kalla den. Planen kan ses som en dokumentation av det främjande, förbyggande och åtgärdande arbetet
och är det systematiska kvalitetsarbetet inom området.

Årlig plan i varje verksamhet

Planen ska upprättas årligen för varje verksamhet inom förskolan och
skolan. Det betyder att separata enheter inom förskolan eller
fritidsverksamheten i skolan ska ha egna planer som bygger på de kartläggningar
som gäller inom den verksamheten.

Planens innehåll

I planen ska det finnas mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på analys av kartläggningar och utvärderingar av tidigare års
arbete. Där ska finnas en beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka rutiner som gäller. Planen ska beskriva hur barn och elever medverkar i det
främjande och förebyggande arbetet.

Planen ska vara känd hos alla i verksamheten och hos barns och elevers vårdnadshavare.

Likabehandlingsplanen 2017/2018PDF

Innehåll: Stina Hammarlund

Senast publicerad: 2017-11-08

Senast ändrad av: Eleonor Pettersson

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Stina Hammarlund

Senast publicerad: 2017-11-08

Senast ändrad av: Eleonor Pettersson

Egebyskolan

Telefon: 0142-853 00
Fax: 0142-850 60
egebyskolan@mjolby.se

Rektor

Ros-Marie Pettersson
Telefon: 0142-853 01
ros-marie.pettersson@mjolby.se

Skoladministratör
Melina Ingesson
Telefon: 0142-855 53
melina.ingesson@mjolby.se

Telefon personalrum:
0142-853 00

Sjukanmälan Grundskolan
Telefon: Skola24 0515-777 316
Innan klockan 8 varje dag

Sjukanmälan Särskolan
Telefon: 0142-855 57

Adress: Egebygatan 1, 595 43 Mjölby