Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Handlingar till kommunstyrelsen 7 december

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 7 december. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Fastställande av föredragningslista

2. Analys av flyktingmottagandets kostnader

3. Utbyggnad av it-infrastruktur på landsbygden vi Normlösa byPDF

4. Samverkan i lokala arbetsmarknadsregionerPDF

5. Omdisponering av investeringsmedel 2016 för omsorgs- och socialnämndenPDF

6. Styrgrupp integrationPDF

7. Utökade investringsmedel för SkogssjönPDF

8. Prognosarbete inom utbildningsförvaltningen, informationPDF

9. Ansökan från Mjölby City företagarföreningPDF

10. Alternativt avgiftssystem för miljönämndenPDF

11. Överlåtelse av tillsynsansvar för tillståndspliktiga verksamheter i Mjölby kommunPDF

12. Kommunens brottsförebyggande råd, nuvarande organisation upphörPDF

13. Förslag till ny organisation för kommunens brottsförebyggande rådPDF

14. Kommungemensam internkontrollplan för 2017PDF

15. Kommunstyrelsens förvaltnings detaljbudget för 2017PDF

16. Avfallstaxa för Mjölby kommun 2017PDF

17. Riktlinjer för kameraövervakningPDF

18. Uppföljning av handlingsplanen för alkohol- nakotika-, doping- och tobaksfrågorPDF

19. Förslag till nya bolagshandlingar för Nyköping-Östgötalänken, aktieägaravtal och bolagsordningPDF

20. Förfrågan från Corren angående deltagande i kommande kommunstyrelsesammanträde

21. Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskottPDF

22. Anmälan av delegationsbeslut

23. Inkomna skrivelser och meddelanden

24. Övriga frågor

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Carina Åsman
Senast ändrad av: Stefan Kalm
Uppdaterad: 2018-05-16
Publicerad: 2016-12-02

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in