Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 23 november 2017
Mjölby kommun

Handlingar till kommunstyrelsen 7 december

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 7 december. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Fastställande av föredragningslista

2. Analys av flyktingmottagandets kostnader

3. Utbyggnad av it-infrastruktur på landsbygden vi Normlösa byPDF

4. Samverkan i lokala arbetsmarknadsregionerPDF

5. Omdisponering av investeringsmedel 2016 för omsorgs- och socialnämndenPDF

6. Styrgrupp integrationPDF

7. Utökade investringsmedel för SkogssjönPDF

8. Prognosarbete inom utbildningsförvaltningen, informationPDF

9. Ansökan från Mjölby City företagarföreningPDF

10. Alternativt avgiftssystem för miljönämndenPDF

11. Överlåtelse av tillsynsansvar för tillståndspliktiga verksamheter i Mjölby kommunPDF

12. Kommunens brottsförebyggande råd, nuvarande organisation upphörPDF

13. Förslag till ny organisation för kommunens brottsförebyggande rådPDF

14. Kommungemensam internkontrollplan för 2017PDF

15. Kommunstyrelsens förvaltnings detaljbudget för 2017PDF

16. Avfallstaxa för Mjölby kommun 2017PDF

17. Riktlinjer för kameraövervakningPDF

18. Uppföljning av handlingsplanen för alkohol- nakotika-, doping- och tobaksfrågorPDF

19. Förslag till nya bolagshandlingar för Nyköping-Östgötalänken, aktieägaravtal och bolagsordningPDF

20. Förfrågan från Corren angående deltagande i kommande kommunstyrelsesammanträde

21. Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskottPDF

22. Anmälan av delegationsbeslut

23. Inkomna skrivelser och meddelanden

24. Övriga frågor

Kommunstyrelsen

Telefon: 0142-850 00
Fax: 0142-851 20
kommunstyrelsen@mjolby.se

Sammanträdestider
Protokoll
Kallelser och handlingar
ReglementePDF

Personalutskott

Kontakta politikerna

Kommunstyrelsens sekreterare
Carina Åsman
Telefon: 0142-853 73
carina.asman@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Innehåll: Carina Åsman

Senast publicerad: 2016-12-05

Senast ändrad av: Carina Åsman

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Carina Åsman

Senast publicerad: 2016-12-05

Senast ändrad av: Carina Åsman