Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunfullmäktige 15 november

Alla är välkomna som åhörare på kommunfullmäktiges möte i hörsalen, stadhuset i Mjölby. Sammanträdet hålls tisdag 15 november och börjar klockan 13.30.

Här kan du läsa kallelsen, dagordning och handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice.

Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida

Politikerna i kommunfullmäktige

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Granskning av it-säkerhetenPDF

3. Bokslutsprognos per den 31 augustiPDF

4. Delårsrapport 2016PDF

5. Mål och budget 2017-2019PDF

6. Revisorernas anslag 2017PDF

7. Skattesats 2017PDF

8. Riktlinjer för god ekonomisk hushållningPDF

9. Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2017PDF

10. Sammanträdestider 2017PDF

11. Revidering av kommunstyrelsens reglementePDF

12. Revidering av omsorgs- och socialnämndens reglementePDF

13. Förvärv av fastigheten Häxan 9 i MjölbyPDF

14. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslagPDF

15. Inkomna medborgarförslagPDF
Flytt av Gästisparkens scen, farthinder på Eldslösavägen, fartdämpande hinder på Riddarängsvägen, harsjön, fibernät

16. Svar på interpellation om ålderstester av ensamkommande flyktingbarnPDF

17. Svar på interpellation om kvalitetssäkring på kommunens äldreboendenPDF

18. Entlediganden och valPDF

19. Inkomna interpellationer, motioner och enkla frågor

20. Meddelanden

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480