Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
onsdag 17 januari 2018
Mjölby kommun

Elev och vårdnadshavarinflytande på Vifolkaskolan F-6

Elev och vårdnadshavarinflytande finns på Vifolkaskolan F-6 i form utav:

  • klassråd
  • elevråd
  • enhetsråd

Klassråd hålls regelbundet i respektive klass där klassen kan ta upp sina egna frågor eller frågor som rör skolan. Man har möjlighet att skicka vidare synpunkter till elevrådet.

Skolans elevråd träffas en gång per månad med representanter från årskurserna 1 till 6. På elevrådsmötena så närvarar även rektor.

På Vifolkaskolan genomförs 4 stycken enhetsråd per läsår då vårdnadshavare bjuds in till diskussioner kring skolverkssamheten. Varje klass utser två representanter. Protokoll går ut till alla vårdnadshavare.

Alla har även möjlighet att lämna synpunkter via Mjölby kommuns hemsida under "Lämna dina synpunkter".

Protokoll från enhetsråd

Protokoll från elevrådet

Innehåll: Eva-Lott Petersson

Senast publicerad: 2017-12-18

Senast ändrad av: Ann-Sofie Lundström

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Eva-Lott Petersson

Senast publicerad: 2017-12-18

Senast ändrad av: Ann-Sofie Lundström

Vifolkaskolan F-6

Rektor
Telefon: 0142-856 20

E-postadress
Maila till Vifolkaskolan F-6

Post/Besöksadress
Box 46, Skolvägen 5
590 18 Mantorp