Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Elev- och vårdnadshavarinflytande på Vifolkaskolan F-6

Elev och vårdnadshavarinflytande finns på Vifolkaskolan F-6 i form utav:

  • klassråd
  • elevråd
  • enhetsråd

Klassråd hålls regelbundet i respektive klass där klassen kan ta upp sina egna frågor eller frågor som rör skolan. Man har möjlighet att skicka vidare synpunkter till elevrådet.

Skolans elevråd träffas en gång per månad med representanter från årskurserna 1 till 6. På elevrådsmötena så närvarar även rektor.

På Vifolkaskolan genomförs fyra enhetsråd per läsår då vårdnadshavare bjuds in till diskussioner kring skolverkssamheten. Varje klass utser två representanter. Protokoll går ut till alla vårdnadshavare.

Kontakt

Rektor

Eva-Lott Petersson
Telefon: 0142-856 20

eva-lott.petersson@mjolby.se

 

Personalrum, sjukanmälan

Telefon: 0142-856 25

 

Expedition

Ann-Sofie Lundström 
Telefon: 0142-856 21

ann-sofie.lundstrom@mjolby.se

vifolkaf-6@mjolby.se         

 

Fritids Hajen

Telefon: 0142-856 23

070-243 30 44

 

Fritids Sälen

Telefon: 0142-856 22, 856 32

072-513 68 13

           


Adress: Box 46, Skolvägen 5, 590 18 Mantorp

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480