Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Elev och vårdnadshavarinflytande på Vifolkaskolan F-6

Elev och vårdnadshavarinflytande finns på Vifolkaskolan F-6 i form utav:

  • klassråd
  • elevråd
  • enhetsråd

Klassråd hålls regelbundet i respektive klass där klassen kan ta upp sina egna frågor eller frågor som rör skolan. Man har möjlighet att skicka vidare synpunkter till elevrådet.

Skolans elevråd träffas en gång per månad med representanter från årskurserna 1 till 6. På elevrådsmötena så närvarar även rektor.

På Vifolkaskolan genomförs 4 stycken enhetsråd per läsår då vårdnadshavare bjuds in till diskussioner kring skolverkssamheten. Varje klass utser två representanter. Protokoll går ut till alla vårdnadshavare.

Protokoll från enhetsråd

Protokoll från elevrådet

Vifolkaskolan F-6

Rektor
Telefon: 0142-856 20

E-postadress
Maila till Vifolkaskolan F-6

Post/Besöksadress
Box 46, Skolvägen 5
590 18 Mantorp

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in