Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunstyrelsen 2 november

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 2 november. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Fastställande av föredragningslista

2. Byggupphandlingskrav - svar på fråga från KS 2016-08-31 § 168PDF

3. Utvärdering av krishantering avseende vattenläckan - redovisning
 
4. Policy - chef i Mjölby kommunPDF

5. Nya E4 skyltarPDF

6. Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtalPDF

7. Borgensåtaganden Bostadsbolaget och FAMIPDF

8. Förenkla helt enkelt - populärversionPDF

9. YH-utbildning "spetsutbildning undersköterskor" - svar på motionPDF

10. Ansökan om ersättning från gode män, Mjölby kommunPDF

11. Regler för tomtkönPDF

12. Försäljning av kvarteret Bålet inom Svartå strandPDF

13. Anmälan av delegationsbeslut

14. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet

15. Inbjudningar

16. Inkomna skrivelser/meddelanden

17. Övriga frågor

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480