Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
fredag 24 november 2017
Mjölby kommun

Handlingar till kommunstyrelsen 2 november

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 2 november. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Fastställande av föredragningslista

2. Byggupphandlingskrav - svar på fråga från KS 2016-08-31 § 168PDF

3. Utvärdering av krishantering avseende vattenläckan - redovisning
 
4. Policy - chef i Mjölby kommunPDF

5. Nya E4 skyltarPDF

6. Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtalPDF

7. Borgensåtaganden Bostadsbolaget och FAMIPDF

8. Förenkla helt enkelt - populärversionPDF

9. YH-utbildning "spetsutbildning undersköterskor" - svar på motionPDF

10. Ansökan om ersättning från gode män, Mjölby kommunPDF

11. Regler för tomtkönPDF

12. Försäljning av kvarteret Bålet inom Svartå strandPDF

13. Anmälan av delegationsbeslut

14. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet

15. Inbjudningar

16. Inkomna skrivelser/meddelanden

17. Övriga frågor

Kommunstyrelsen

Telefon: 0142-850 00
Fax: 0142-851 20
kommunstyrelsen@mjolby.se

Sammanträdestider
Protokoll
Kallelser och handlingar
ReglementePDF

Personalutskott

Kontakta politikerna

Kommunstyrelsens sekreterare
Carina Åsman
Telefon: 0142-853 73
carina.asman@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Innehåll: Carina Åsman

Senast publicerad: 2016-10-27

Senast ändrad av: Carina Åsman

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Carina Åsman

Senast publicerad: 2016-10-27

Senast ändrad av: Carina Åsman