Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Organisation 

Handlingar till kommunstyrelsen 19 oktober

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 19 oktober. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Fastställande av föredragningslista

2. Övriga frågor

3. Mötestider 2017
 
4. Planprogram för del av Mjölby 40:1PDF

5. Förvärv  av fastiheten Häxan 9 i Mjölby

6. Riktlinjer för markanvisningPDF

7. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2015-2018 - remissPDF

8. Anmälan av delegationsbeslut

9.  Inkomna skrivelser/meddelanden

10. Anmälan av protokoll från arbetsutskottets sammanträde

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in