Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 22 februari 2018
Mjölby kommun

Skolelevernas resultat har förbättrats kraftigt i Mjölby!

I Lärarförbundets årliga ranking ”Sveriges bästa skolkommun” klättrar Mjölby kommun kraftigt och placerar sig nu på 115:e plats bland landets 290 kommuner. Det innebär att man nu tillhör de fyrtio procent bästa skolkommunerna i landet.

- Det är främst elevernas förbättrade resultat som påverkat att vi klättrat 65 platser på rankingen förklarar utbildningschef Lotta Gylling. Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 för samtliga elever i grundskolan och andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9 har båda förbättrats markant.

När det gäller två parametrar ligger Mjölby kommun riktigt i framkant i landet. Det gäller kommunens förmåga att leva upp till gällande avtal och vilka förutsättningar lärarförbundets lokalavdelning anser att lärarna ges i kommunen. Här återfinns kommunen på 14:e plats i landet. Även när det gäller andelen behöriga lärare får kommunen en framskjuten placering på rankinglistan, plats 39.

- Elevernas förbättrade resultat kan delvis förklaras av att vi lyckas rekrytera och behålla behöriga lärare, säger Lotta Gylling. Vi arbetar målmedvetet för att vara en attraktiv arbetsgivare eftersom det är så stor konkurrens om lärarna idag och det är mycket glädjande att se att det lyckas.

En parameter som dock behöver förbättras och som oroar Lotta Gylling är andelen friska lärare. Här återfinns kommunen på plats 220 i rankingen.

- Även om vi gläds åt den betydligt förbättrade placeringen totalt sett i årets ranking, fortsätter vi att arbeta för en ännu bättre skolkommun, avslutar Lotta Gylling.

Du kan ta del av rankinglistan i sin helhet på Lärarförbundets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innehåll: Lotta Gylling

Senast publicerad: 2016-10-05

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Lotta Gylling

Senast publicerad: 2016-10-05

Senast ändrad av: Mia Högberg