Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 23 november 2017
Mjölby kommun

Handlingar till kommunstyrelsen 5 oktober

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 5 oktober. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Fastställande av föredragningslista

2. Delårsrapport 2016PDF

3. Delårsrapport MSE - Information

4. Delårsbokslut Bostadsbolaget - Information

5. Projekt Framtidsjobb - Information

6. Remiss från Socialdepartimentet på Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogramPDF

7. Ändring av detaljplan CarlslundPDF

8. Revidering av kommunstyrelsens reglementePDF

9. Revidering av omsorg- och socialnämndens reglementePDF

10. Inkomna skrivelser/meddelanden

11. Anmälan av delegationsbeslut

12. Anmälan av protokoll från arbetsutskottets sammanträde

13. Anmälan av protokoll från personalutskottets sammanträde

14. Övriga frågor

15. Studiebesök på Mjölkulla, klockan 14.00-16.00

Kommunstyrelsen

Telefon: 0142-850 00
Fax: 0142-851 20
kommunstyrelsen@mjolby.se

Sammanträdestider
Protokoll
Kallelser och handlingar
ReglementePDF

Personalutskott

Kontakta politikerna

Kommunstyrelsens sekreterare
Carina Åsman
Telefon: 0142-853 73
carina.asman@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Innehåll: Carina Åsman

Senast publicerad: 2016-10-03

Senast ändrad av: Carina Åsman

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Carina Åsman

Senast publicerad: 2016-10-03

Senast ändrad av: Carina Åsman