Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Handlingar till kommunstyrelsen 5 oktober

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 5 oktober. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Fastställande av föredragningslista

2. Delårsrapport 2016PDF

3. Delårsrapport MSE - Information

4. Delårsbokslut Bostadsbolaget - Information

5. Projekt Framtidsjobb - Information

6. Remiss från Socialdepartimentet på Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogramPDF

7. Ändring av detaljplan CarlslundPDF

8. Revidering av kommunstyrelsens reglementePDF

9. Revidering av omsorg- och socialnämndens reglementePDF

10. Inkomna skrivelser/meddelanden

11. Anmälan av delegationsbeslut

12. Anmälan av protokoll från arbetsutskottets sammanträde

13. Anmälan av protokoll från personalutskottets sammanträde

14. Övriga frågor

15. Studiebesök på Mjölkulla, klockan 14.00-16.00

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in