Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunstyrelsen 14 september

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 14 september. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Fastställande av föredragningslista

2. Granskning av IT-säkerhetPDF

3. Svar på ansökan om verksamhetsstöd till SkänningeföretagarnaPDF

4. Svar till revisionen med anledning av granskningen av lokalförsörjningen i kommunenPDF

5. Redovisning av obesvarade motioner/medborgarförslagPDF

6. Detaljplan för kvarteren Bålet och Häxan inom Svartå strandPDF

7. Förnyat samverkansavtal mellan Linköpings universitet och kommunerna i Östergötland, avseende Centrum för kommunstrategiska studierPDF

8. Löner och arvoden Mjölby 2016 - svar till revisionenPDF

9. Bokslutsprognos per den 31 augusti

10. Uppföljning verksamhetsplan KSFPDF

11. Åtaganden kommunstyrelsens förvaltning

12. Stoppområde vindkraft - diskussion

13. Inkomna skrivelser/meddelanden

14. Anmälan av delegationsbeslut

15. Anmälan av protokoll från arbetsutskottet

16. Övriga frågor

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480