Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunstyrelsen 31 augusti

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 31 augusti. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Fastställande av föredragningslista
2. Integrerad beroendemottagning i västra länsdelen - svar på motionPDF
3. Migrationsverket avtalsuppsägningPDF
4. Information Utsikt Bredband
5. Effektiveringsuppdrag i Mjölby kommun
6. Information från ordförande i utbildningnämnden
7. Gode män, begäran om ersättningPDF
8. Inbjudan från Östgötakommissionen kring folkhälsa - slutrapportPDF
9. Revidering finanspolicyPDF
10. Personalutskottets arbete - Information
11. Löneöversyn - Information
12. Skolskjutsen för gymnasieungdomar - svar på frågeställning vid KS 2016-08-17
13. Revisionsrapport, granskning hemsjukvårdsreformen - demenssjukvårdPDF
14. Inkomna skrivelser/meddelanden
15. Anmälan av delegationsbeslut
16. Övriga frågor

 

 

 

 

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480