Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunstyrelsen 17 augusti

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag 17 augusti. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse, föredragningslistaPDF

1. Fastställande av föredragningslista

2. Information om kommunens brottsförebyggande råd

3. Svar på äskande om tilläggsanslag 2016 och utökad rambudget 2017 som följd av utökning av skollokalerPDF

4. Svar på äskande om tilläggsanslag 2016 samt ökad budgetram 2017 till vuxenutbildningenPDF

5. Inbjudan till försvarsmaktsråd ÖstergötlandPDF

6. Samråd om ÖMS 2050, samverkan och planering i östra mellansverigePDF

7. Yttrande över RUFS 20150, regional utvecklingsplan för stockholmsregionenPDF

8.  Säkerhets- och lokalfrågor, utredning individ- och familjeomsorgen i StadshusetPDF

9. Finansiering av nationell stödfunktion på Sveriges kommuner och landsting, SKL, till stöd för utveckling av en mer kunskapsbaserad socialtjänstPDF

10. Sakområdessamråd vård och omsorg, förslag till arbetsplan 2016/2017PDF

11. Länsgemensamt regelverk för hjälpmedelsförskrivningPDF

12. Ansökan om bidrag från Linköpings nämndemannaföreningPDF

13. Uppdragslista, augustiPDF

14. Information om kommunledningskontoret

15. Deltagare i seminarium och konferenser

16. Inkomna skrivelser och meddelanden
Idrottshall i MantorpPDF
Svar om idrottshall i MantorpPDF
protokollsutdrag, omsorgs- och socialnämndenPDF

17. Anmälan av delegationsbeslut

19. Anmälan av protokoll från personalutskottets sammanträden

20. Övriga frågor. Övning med krisledningsnämnden 206-11-22.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480