Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Kulturråd

Nu har vi bildat Kulturrådet Mjölby kommun! Kulturrådet är en samverkan mellan föreningslivet och kommunen. Ett antal personer har anmälts och valts att representera olika kulturyttringar.

Verksamhetsidé

Kulturrådet ska vara ett samarbetsorgan för kommunens kulturföreningar.

Rådet har till uppgift att:

 • Samverka, samordna och samarbeta kring kulturen
 • Synliggöra och lyfta fram kommunens kultur
 • Utbyta kunskap och erfarenhet mellan olika kulturyttringar för att på så sätt stärka kulturen
 • Fungera som stöd till kultur- och fritidsförvaltningen i frågor som berör kulturföreningarna i kommunen

Kriterier för val av representanter i rådet

 • Bred spridning av olika kulturyttringar
 • Geografisk spridning
 • Mångfald

Viktiga faktorer för representation i rådet

 • Engagemang - Helhetssyn - Lyhördhet
 • Deltagande utifrån sin kulturyttring
 • Inget "eget" forum

Representanterna är personligt valda och representerar inte "sin" förening utan den specifika kulturyttringen.

Mötesformer och information

Kulturrådet sammanträder fyra gånger per år (oftare vid behov). Information och minnesanteckningar publiceras här på hemsidan under  menyn - minnesanteckningar från kulturrådet.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

kulturofritid@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480