Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
lördag 20 januari 2018
Mjölby kommun

Reseersättning & inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg kan du i vissa fall få om du studerar på annan ort och inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag. Inackorderingstillägget söks hos din hemkommun om du studerar på en kommunal gymnasieskola.

Om du går i en fristående gymnasieskola, riksinternatskola eller folkhögskola söker du inackorderingstillägg hos CSN.

Ansökningsblankettlänk till annan webbplats

Busskort

Busskort får de elever som är folkbokförda i Mjölby och har en skolväg om minst 6 km. 

Från och med hösten 2016 erbjuds skolkort i form av läsårskort. Läsårskortet gäller från terminsstarten i augusti till vårterminens slut - alla vardagar, även lovdagar, från klockan 05:00-19:00.
Varje skola ansvarar för utdelning av busskort i början av höstterminen. Har du frågor om busskort ska du kontakta din gymnasieskola.

Uppfyller du kraven för skolkort på Östgötatrafikens linjer, det vill säga har minst 6 km mellan bostad och skola och dessutom har minst 4 km mellan bostaden och närmaste hållplats, kan du även ansöka om bidrag för anslutningsresor.

Ansökningsblankett

Har du som elev skolaktiviteter utanför normal skoltid, är det din skolas ansvar att se till att du kan ta dig till och från dessa aktiviteter. Exempel på aktiviteter kan vara APL (arbetsplatsförlagt lärande), skoluppträdande, öppet hus med mera som läggs på kvällar eller helger.

Vill man kunna åka på övrig tid har Östgötatrafiken en fritidsbiljett för 180 kronor per månad. Du åker då obegränsat under 30 dagar i följd på kvällar och helger. Biljetten gäller från valfritt datum i all trafik i hela länet på vardager kl. 17:00 till 04:00. Lördag, söndag och helgdag åker du hela trafikdygnet 04:00 - 04:00. 

Klicka här för att se samtliga priser hos Östgötatrafikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Innehåll: Lotta Gylling

Senast publicerad: 2017-07-10

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Lotta Gylling

Senast publicerad: 2017-07-10

Senast ändrad av: Mia Högberg

Utbildningsförvaltningen

utbildning@mjolby.se

Gymnasiechef och chef för Vuxenutbildningen
Pär Palmgren
0142-850 17
par.palmgren@mjolby.se

Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11
Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby