Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning och ta ansvar för en hållbar framtid

 • Kvävereningsarbete med att minska kväveutsläppen pågår.
  Ansvarig: service- och teknikförvaltningen

 • Ta fram förslag för arbetssätt med giftfri miljö, översyn och anpassning av nyttjande och alternativa drivmedel av kommunens fordonspark, revidera riktlinjer för möten och resor.
  Ansvarig: kommunstyrelsens förvaltning

 • Arbeta aktivt med åtgärdsdelen av Naturvårdsprogrammet.
  Ansvarig: miljökontoret

 • Inventera och ställa krav på enskilda avlopp.
  Ansvarig: miljökontoret

 • Delta i regionalt projekt ”Kemikalier i förskolor”.
  Ansvarig: miljökontoret

Kontakt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56

carina.brofeldt@mjolby.

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Carina Brofeldt
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-03-16
Publicerad: 2016-06-20

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in