Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 18 januari 2018
Mjölby kommun

Invånarna ska känna sig allt mer trygga och säkra

  • Säkerhetsabetet på gång- och cykelvägar samt gator och vägar pågår ständigt liksom utbyggnad av gång- och cykelbanenätet.
    Ansvarig: service- och teknikförvaltningen

  • Informationskampanj för ökad trygghet, projekt mot våldsbejakande extremism, samverkan utifrån polisöverenskommelsen.
    Ansvarig: kommunstyrelsens förvaltning

Innehåll: Carina Brofeldt

Senast publicerad: 2016-06-20

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Carina Brofeldt

Senast publicerad: 2016-06-20

Senast ändrad av: Mia Högberg

Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00 mjolbykommun@mjolby.se

Biträdande kommunchef
Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56 carina.brofeldt@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11