Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 18 januari 2018
Mjölby kommun

Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande

 • Arbete med värdegrund, fokuseringen på ständiga förbättringar som syftar till att ge snabbare och ännu bättre service av förvaltningen.
  Ansvarig: byggnadskontoret

 • Arbetar med idrottsråd och kulturråd för att möta kunder och brukare och ge möjlighet till påverkan.
  Ansvarig: kultur- och fritidsförvaltningen

 • Implementering av verktyg för felanmälan och synpunkter, riktlinjer för medborgardialog, medborgardialog kring bostadsbyggande, införande av e-tjänster, framtagande av telefoni och e-postpolicy:
  Ansvarig: kommunstyrelsens förvaltning

 • Ge allt bättre och snabbare service till medborgarna oavsett om det gäller operativa insatser, information, utbildning eller myndighetsutövning.
  Ansvarig: räddningstjänsten

 • Arbeta förebyggande med rådgivning genom att ta fram kvalitetsdeklarationer för rådgivning och klagomålshantering.
  Ansvarig: miljökontoret

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2016-06-20

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2016-06-20

Senast ändrad av: Mia Högberg

Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00 mjolbykommun@mjolby.se

Biträdande kommunchef
Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56 carina.brofeldt@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11