Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande

 • Arbete med värdegrund, fokuseringen på ständiga förbättringar som syftar till att ge snabbare och ännu bättre service av förvaltningen.
  Ansvarig: byggnadskontoret

 • Arbetar med idrottsråd och kulturråd för att möta kunder och brukare och ge möjlighet till påverkan.
  Ansvarig: kultur- och fritidsförvaltningen

 • Implementering av verktyg för felanmälan och synpunkter, riktlinjer för medborgardialog, medborgardialog kring bostadsbyggande, införande av e-tjänster, framtagande av telefoni och e-postpolicy:
  Ansvarig: kommunstyrelsens förvaltning

 • Ge allt bättre och snabbare service till medborgarna oavsett om det gäller operativa insatser, information, utbildning eller myndighetsutövning.
  Ansvarig: räddningstjänsten

 • Arbeta förebyggande med rådgivning genom att ta fram kvalitetsdeklarationer för rådgivning och klagomålshantering.
  Ansvarig: miljökontoret

Kontakt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56

carina.brofeldt@mjolby.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480