Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 18 januari 2018
Mjölby kommun

Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödskostnaderna ska minska

  • Framtidsjobb, utveckling samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd, delegationen för ungdomar till arbete, organisering och genomförande av det kommunala aktivitetsansvaret, utveckling av kommunala platser för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ta fram en kommunövergripande integrationsstrategi.
    Ansvarig: kommunstyrelsens förvaltning

Innehåll: Carina Brofeldt

Senast publicerad: 2016-06-20

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Carina Brofeldt

Senast publicerad: 2016-06-20

Senast ändrad av: Mia Högberg

Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00 mjolbykommun@mjolby.se

Biträdande kommunchef
Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56 carina.brofeldt@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11