Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödskostnaderna ska minska

  • Framtidsjobb, utveckling samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd, delegationen för ungdomar till arbete, organisering och genomförande av det kommunala aktivitetsansvaret, utveckling av kommunala platser för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ta fram en kommunövergripande integrationsstrategi.
    Ansvarig: kommunstyrelsens förvaltning

Kontakt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56

carina.brofeldt@mjolby.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480