Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Medborgarnas hälsa ska förbättras

 • Uppföljning av handlingsplan utifrån alkohol- narkotika- doping- och tobaksstrategin, ta fram förslag på arbetssätt kopplat till Östgötakommissionen för folkhälsa, revidering av kostpolicy.
  Ansvarig: kommunstyrelsens förvaltning

 • Delta i samordnad tillsyn för en effektiv och samordnad alkohol- och tobakstillsyn enligt handlingsplan för alkohol- narkotika- doping- och tobaksfrågor.
  Ansvarig: miljökontoret

 • Bedriva kontroll av gym för att minska rekryteringen till dopingmissbruk enligt handlingsplan för alkohol- narkotika- doping- och tobaksfrågor.
  Ansvarig: miljökontoret

Kontakt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56

carina.brofeldt@mjolby.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480