Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning

 • Utbyggnad av gång- och cykelbanenätet pågår.
  Ansvarig: service- och teknikförvaltningen

 • Utveckling av det framtida nöjesutbudet kommer att finnas på agendan. Även sommarlovsprogram för barn och förbättra fritidsaktiviteter för äldre.
  Ansvarig: kultur- och fritidsförvaltningen

 • Förbättrat sina sidor på webben, annonserat och deltagit i och genomfört möten med företrädare för näringslivet.
  Ansvarig: byggnadskontoret

 • Projekt för att förbättra boendemiljö i äldreboenden planeras.
  Ansvarig: omsorgs- och socialförvaltningen

 • Verksamhetens information och hemsida ska förbättras liksom medborgardialogen.
  Ansvarig: omsorgs- och socialförvaltningen

 • Boendekampanjer för bostäder, framtagande av bostadsförsörjningsplan och implementering av samhällsbyggnadsmodell.
  Ansvarig: kommunstyrelsens förvaltning

Kontakt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56

carina.brofeldt@mjolby.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480