Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning

 • Utbyggnad av gång- och cykelbanenätet pågår.
  Ansvarig: service- och teknikförvaltningen

 • Utveckling av det framtida nöjesutbudet kommer att finnas på agendan. Även sommarlovsprogram för barn och förbättra fritidsaktiviteter för äldre.
  Ansvarig: kultur- och fritidsförvaltningen

 • Förbättrat sina sidor på webben, annonserat och deltagit i och genomfört möten med företrädare för näringslivet.
  Ansvarig: byggnadskontoret

 • Projekt för att förbättra boendemiljö i äldreboenden planeras.
  Ansvarig: omsorgs- och socialförvaltningen

 • Verksamhetens information och hemsida ska förbättras liksom medborgardialogen.
  Ansvarig: omsorgs- och socialförvaltningen

 • Boendekampanjer för bostäder, framtagande av bostadsförsörjningsplan och implementering av samhällsbyggnadsmodell.
  Ansvarig: kommunstyrelsens förvaltning

Kontakt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56

carina.brofeldt@mjolby.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in