Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
fredag 19 januari 2018
Mjölby kommun

Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning

 • Utbyggnad av gång- och cykelbanenätet pågår.
  Ansvarig: service- och teknikförvaltningen

 • Utveckling av det framtida nöjesutbudet kommer att finnas på agendan. Även sommarlovsprogram för barn och förbättra fritidsaktiviteter för äldre.
  Ansvarig: kultur- och fritidsförvaltningen

 • Förbättrat sina sidor på webben, annonserat och deltagit i och genomfört möten med företrädare för näringslivet.
  Ansvarig: byggnadskontoret

 • Projekt för att förbättra boendemiljö i äldreboenden planeras.
  Ansvarig: omsorgs- och socialförvaltningen

 • Verksamhetens information och hemsida ska förbättras liksom medborgardialogen.
  Ansvarig: omsorgs- och socialförvaltningen

 • Boendekampanjer för bostäder, framtagande av bostadsförsörjningsplan och implementering av samhällsbyggnadsmodell.
  Ansvarig: kommunstyrelsens förvaltning

Innehåll: Carina Brofeldt

Senast publicerad: 2016-06-20

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Carina Brofeldt

Senast publicerad: 2016-06-20

Senast ändrad av: Mia Högberg

Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00 mjolbykommun@mjolby.se

Biträdande kommunchef
Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56 carina.brofeldt@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11