Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
fredag 23 februari 2018
Mjölby kommun

Handlingar till kommunstyrelsen 15 juni

Kommunstyrelsen sammanträder 15 juni. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Fastställande av föredragningslistan

2. Val av justerare

3. BostadsförsörjningsprogramPDF

4. Detaljplan avseende granskning av kvarteren Bålet och HäxanPDF

5. Val av ledamöter och ersättare till kommunens råd i frågor om funktionsnedsättningPDF

6. Återkoppling från besök av överförmyndarens kansli

7. Information från Svenskt Näringsliv

8. Bokslutsprognos 2016

9. Inkomna skrivelser och meddelandenPDF

10. Bokslutsprognos per den 31 maj 2016

11. Redovisning av delegationsbeslutPDF

12. ÖvrigtPDF

Kommunstyrelsen

Telefon: 0142-850 00
Fax: 0142-851 20
kommunstyrelsen@mjolby.se

Kommunstyrelsens sekreterare
Carina Åsman
Telefon: 0142-853 73
carina.asman@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2016-06-10

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2016-06-10

Senast ändrad av: Mia Högberg