Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunstyrelsen 18 maj

Kommunstyrelsen sammanträder 18 maj. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1.Godkännande av föredragningslista

2. Placering av stiftelsemedel, 2016:100PDF

3. Borgensavgift för de kommunala bolagenPDF

4. Begäran om extra anslag för tjänst som bygglovshandläggare-/bygginspektörstjänstPDF

5. Mål och budget 2017-2019PDF

6. Svar på remiss om cykelplan till Motala kommunPDF

7. Slutrapport angående införande av läsplattorPDF

8. Riktlinjer för medborgardialogPDF

9. Uppföljning av tillämpningen av barnkonventionenPDF

10. Uppföljning av partistöd 2015PDF

11. Mjölby ungdomsmusikkår, ansökan om bidragPDF

12. Samordning av barns och ungas tillgång till professionell kultur inom förskola och skola, svar på remissPDF

13. Revidering av delegationsordningPDF

14. Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll från 4 april 2016PDF
Protokoll från 25 april 2016PDF

15. Anmälan av personalutskottets protokoll

16. Inkomna skrivelser och meddelanden

17. Redovisning av delegationsbeslut

18. Övrigt

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480