Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 22 februari 2018
Mjölby kommun

Handlingar till kommunfullmäktige 26 april

Alla är välkomna som åhörare på kommunfullmäktiges möte i hörsalen, stadhuset i Mjölby. Sammanträdet hålls tisdag 26 april och börjar klockan 19.

Här kan du läsa kallelsen/dagordningen och handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice.

Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida

Politikerna i kommunfullmäktige

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Fördjupad översiktplan för Skänninge stadPDF
ÖversiktsplanenPDF

3. Årsredovisning 2015PDF

4. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015PDF

5. Ansvarsprövning för verksamhetsåret 2015

6. Revisionberättelse för verksamhetsåret 2015 i Samordningsförbundet Västra ÖstergötlandPDF

7. Tilläggsbudget 2016PDF

8. Byggnads- och räddningsnämndens reglemente, revideringPDF

9. Obesvarade motioner och medborgarförslag mars 2016PDF

10. Inkomna medborgarförslagPDF

11. Inkomna interpellationer, motioner och enkla frågorPDF

12. Meddelanden
Inbjudan till Bostadsbolagets årsstämmaPDF
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktigePDF
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktigePDF
Årsstämma FAMIPDFÅrsstämma MSEPDF

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2016-04-19

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2016-04-19

Senast ändrad av: Mia Högberg