Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunfullmäktige 26 april

Alla är välkomna som åhörare på kommunfullmäktiges möte i hörsalen, stadhuset i Mjölby. Sammanträdet hålls tisdag 26 april och börjar klockan 19.

Här kan du läsa kallelsen/dagordningen och handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice.

Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida

Politikerna i kommunfullmäktige

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Fördjupad översiktplan för Skänninge stadPDF
ÖversiktsplanenPDF

3. Årsredovisning 2015PDF

4. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015PDF

5. Ansvarsprövning för verksamhetsåret 2015

6. Revisionberättelse för verksamhetsåret 2015 i Samordningsförbundet Västra ÖstergötlandPDF

7. Tilläggsbudget 2016PDF

8. Byggnads- och räddningsnämndens reglemente, revideringPDF

9. Obesvarade motioner och medborgarförslag mars 2016PDF

10. Inkomna medborgarförslagPDF

11. Inkomna interpellationer, motioner och enkla frågorPDF

12. Meddelanden
Inbjudan till Bostadsbolagets årsstämmaPDF
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktigePDF
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktigePDF
Årsstämma FAMIPDFÅrsstämma MSEPDF

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480