Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården
Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Dagvatten

Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten från till exempel tak, gator eller genomsläpplig mark.

Dagvatten kan vara förorenat av bland annat metaller, olja, bekämpningsmedel och näringsämnen som kväve och fosfor.

Föroreningarna kan skada växt- och djurlivet i sjöar och vattendrag. Kväve och fosfor kan bidra till övergödning vilket orsakar bland annat igenväxning och algblomning.

Föroreningarna kan komma från vägar, industrier, tvätt av fordon, läckage av drivmedel eller ogräsbekämpning.

Dagvatten ingår i benämningen avloppsvatten. Avloppsvatten består av spillvatten, kylvatten, dagvatten och dräneringsvatten. Spillvatten är förorenat vatten från hushåll, industrier och liknande, det man i vardagen kallar avloppsvatten. Dräneringsvatten faller under dagvatten.

Kontakt

Abonnentingenjör

Jessica Johansson
Telefon: 0142 -857 48

jessica.johansson@mjolby.se

 

Va-ingenjör

Magnus Johansson
Telefon: 0142-850 59

magnusg.johansson@mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Jessica Johansson
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-03-21
Publicerad: 2016-04-15

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in