Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
lördag 24 februari 2018
Mjölby kommun

Personligt ombud på dina villkor

Ett personligt ombud är till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Det kostar ingenting att ha ett personligt ombud. Ombudet har tystnadsplikt och för ingen dokumentation. Du är alltid välkommen att höra av dig till de personliga ombuden.

Ombuden arbetar på ditt uppdrag utifrån dina egna resurser, behov och mål. Det kan handla om vårdbehov, ekonomi eller kontakter med olika myndigheter. Ombuden är fristående från myndigheter och vårdgivare.

Ett personligt ombud ska hjälpa dig att få goda och samordnade insatser enligt dina behov, önskemål och rättigheter. Eftersom det är sekretess mellan olika myndigheter, är ditt samtycke en förutsättning för ombudets arbete.

Syftet är att du ska få:

  • större möjligheter att påverka sin situation och vara delaktig i samhället

  • möjlighet att leva ett mer självständigt liv och en förbättrad livssituation

  • möjlighet att ta del av vård, stöd och service på jämlika villkor

  • rätt hjälp, rådgivning och stöd utifrån dina egna önskemål, behov och lagliga rättigheter

  • ett fungerande nätverk med myndigheter som samverkar utifrån dina behov.

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2016-04-05

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2016-04-05

Senast ändrad av: Mia Högberg

Personligt ombud


Välkommen att kontakta oss!

Gunilla Kransberg
Telefon: 0142-29 75 24

Hans Sörensson
Telefon: 0142-29 75 23

personligtombud@mjolby.se

Fax: 0142-29 75 24