Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Nyckelpigan 3-5 årsavdelning

Nyckelpigan är en avdelning som arbetar mycket med att skapa kreativa och inspirerande miljöer på sin avdelning tillsammans med barnen utifrån förskolans läroplan.

Vi har miljöer som inspirerar till teater, dans och rollek, matematik och konstruktion, kreativt skapande, lugn och återhämtning. Vi har fokuserat mycket på det
sociala samspelet och att skapa positiva möten. Vi har bl.a. arbetat med en empatitavla där vi sätter upp bilder och fokuserar på det empatiska förhållningssättet.

 

 

Projektarbete
”Hållbar utveckling”. Hållbar utveckling har varit indelad i olika områden som: återbruka, återvinna, natur och miljö, resurs och energi, hälsa och värdegrund.

Vi har arbetat mycket med att inspirera barnen till kreativt skapande med återvinningsmaterial. Barnen har skapat mängder med olika saker utifrån deras intressen som sedan användes aktivt i leken i barngruppen. Det blir bilar, instrument och mycket annat.

 

 

 

 

 

 

 

Skogsgläntans förskola


Förskolechef

Therese Rudin
Telefon: 0142-856 35
Therese.Rudin@mjolby.se

Administratör.
Maria Hammarström
Telefon. 0142-859 84
maria.hammarstrom@mjolby.se

Avdelningar

Myran: 0142-856 71
Kotten: 0142-856 72
Ekorren: 0142-85 76
Humlan: 0142-856 74
Nyckelpigan: 0142-856 73

Adress: Stugvägen 5
590 18 Mantorp

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in