Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunstyrelsen 23 mars

Kommunstyrelsen sammanträder 23 mars. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens bolag, MSE

3. Fullgörande av kommunstyrelsens uppdragsplikt över kommunens bolag, Bostadsbolaget

4. Antagande av exploateringsmodellenPDF

5. Uppföljning av pågående exploateringsprojekt 2015PDF

6. Utdelning av krispärmar och infomation om Samverkan Östergötland

7. Beslut om tilläggsbudget 2016PDF

8. Årsredovisning 2015PDF

9. Redovisning av nämndernas internkontrollarbete och kommungemensamma internkontrollmoment för 2015PDF

10. Fördjupad översiktplan för Skänninge stadPDF

11. Obesvarade motioner och medborgarförslag mars 2016PDF

12. Svar på delrapport från sevrigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och komersiella förutsättningar (SOU 2016:3)PDF

13. Godkännande av avtal om samarbete avseende handläggning av ärenden beträffande serveringstillstånd, försäljning av folköl, försäljning av tobaksvaror, handel med receptfria läkemedel samt anordnande av automatspelPDF

14. Revidering av byggnads- och räddningsnämndens reglementePDF

15. Information om samlad organisation för flyktingmottagning och ensamkommande flyktingbarn

16. Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden
Protokoll 15 februariPDF
Protokoll 29 januariPDF
Protokoll 14 marsPDF

17. Inkomna skrivelser och meddelandenPDF

18. Redovisning av delegationsbeslutPDF

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480