tisdag 20 februari 2018
Mjölby kommun

Digitala ansökningshandlingar

För att förenkla vår handläggning och förbättra servicen till dig som söker bygglov ser vi gärna att ni lämnar in er ansökan med tillhörande handlingar digitalt.

När du skickar in din ansökan finns det några saker som du behöver tänka på:

  • Välj rätt blankett för vad du vill göra (bygglov, anmälan eller förhandsbesked)

  • Blanketten fylls med fördel i digitalt, men måste skrivas ut för underskrift. Du får gärna skanna in den underskrivna ansökningsblanketten och skicka den digitalt.

  • Skicka om möjligt alla handlingar på en gång istället för vid flera tillfällen.

  • Om du kompletterar din ansökan med nya handlingar, ange vårt diarienummer i mailets rubrik.

  • Ansökan och handlingar som skickas in digitalt, skickas till byggnad@mjolby.se

För att vi ska kunna hantera era handlingar ska filen:

  • vara i pdf-format

  • vara skalenlig i sidformat A0-A4 och med rätt orientering (stående/liggande)

  • vara namngiven utifrån filens innehåll (till exempel ansökan.pdf, planritning.pdf)

  • inte vara ett dokument eller ritning som är fotograferat med kamera eller mobilkamera

  • endast innehålla en ritning eller handling.

Välkommen in med din ansökan!

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00
byggnad@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun, 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11

Ställföreträdande stadsbyggnadschef och
bygglovhandläggare

Krister Ramebäck
Telefon: 0142-851 88

Bygglovhandläggare/inspektör
Mats Spång
Telefon: 0142-859 29

Bygglovhandläggare/inspektör
Henrik Bergström
Telefon: 0142-851 59

Bygglovassistent
Lillemor Joelsson
Telefon: 0142-851 87

Innehåll: Byggnadskontoret
Uppdaterad: 2018-02-13
Publicerad: 2016-03-04

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm
Kontakta webbredaktionen

Copyright © 1996-2013

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post mjolbykommun@mjolby.se
Organisationsnummer: 212000-0480