Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunstyrelsen 9 mars

Kommunstyrelsen sammanträder 9 mars. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Information från kommunrevisionen om årets planerade granskningar

3. Kommunstyrelsens uppdragslistaPDF

4. Revidering av byggnads- och räddningsnämndens reglementePDF

5. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017PDF

6. Roadshow med elfordon, klockan 11-13PDF

7. FAMI, extra styrelsesammanträde

8. Inkomna skrivelser och meddelanden
Förändrad hantering av särskilt förordnad förmyndarePDF

Planering för mottagande av nyanländaPDF
Årsplanering per kommunPDF

Sakområdessamråd kollektivtrafik, infrastruktur och samhällsplaneringPDF

9. Redovisning av delegationsbeslut
Fullmakt för samordnad upphandlingPDF

Tillägg till ramavtalPDF

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480