Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunstyrelsens möte 24 januari

Kommunstyrelsen sammanträder 24 februari. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. EPC-projekt, Lagmansskolan, begäran om tilläggsanslagPDF

2. Svar på medborgarförslag om videoupptagning av kommunfullmäktiges sammanträdenPDF

3. Budgetuppföljning efter 12 månaderPDF

4. BokslutsinformationPDF

5. Information och diskussion om inköp och upphandling

6. Information om besöksnäringsstrategi i Östergötland

7. Uppföljning av verksamhetsplan 2015PDF

8. Uppföljning av kommunstyrelsens förvaltnings internkontrollplan 2015PDF

9. Beställning av detaljplan och godkännande av ramavtal för exploatering, Häradsvallen 1:133PDF

10. Svar på motion om systematiskt effektiviseringsarbetePDF

11. Riskanalys för stadhuset och förslag till åtgärderPDF

12. Svar på remiss om kulturverksamhet i vissa bostadsområdenPDF

13. Godkännande av överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och kommunerna avseende barn, unga och vuxna personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning eller sjukdomPDF

14. Inkomna skrivelser och meddelanden

15. Redovisning av delegationsbeslut

16. Anmälan av protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2016-01-25

17. Övrigt

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480