Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Handlingar till kommunstyrelsens möte 3 februari

Kommunstyrelsen sammanträder 3 februari. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning


Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Resultat av medborgarundersökning 2015PDF

3. Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2PDF

4. Begäran om extra anslag för tjänst som bygglovshandläggare/byggnadsinspektörPDF

5. EPC-projekt Lagmansskolan, begäran om tilläggsanslagPDF

6. Inkomna skrivelser meddelandenPDF

7. Inbjudningar till kurser och konferenser

8. Redovisning av delegationsbeslut

9. Övrigt

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in