Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Handlingar till kommunfullmäktige 9 februari

Alla är välkomna som åhörare på kommunfullmäktiges möte i hörsalen, stadhuset i Mjölby. Sammanträdet hålls tisdag 9 februarioch börjar klockan 19.

Här kan du läsa kallelsen/dagordningen och handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice.

Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida

Politikerna i kommunfullmäktige

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Samordningsförbundet Västra Östergötland, informationPDF

3. Risk- och sårbarhetsanalysPDF

4. Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämndPDF

5. Förslag till bibilioteksplan 2015-2019PDF

6. Försäljning av Mjölby sågverket fastighets ABPDF

7. Förvärv av Häxan 4PDF

8. Entlediganden och valPDF

9. Inkomna medborgarförslagPDF

10. Inkomna motioner och enkla frågor

11. Utbildningsnivå och kompetensförsörjning, svar på interpellationPDF

12. MeddelandenPDF

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in