Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 22 februari 2018
Mjölby kommun

Handlingar till kommunfullmäktige 9 februari

Alla är välkomna som åhörare på kommunfullmäktiges möte i hörsalen, stadhuset i Mjölby. Sammanträdet hålls tisdag 9 februarioch börjar klockan 19.

Här kan du läsa kallelsen/dagordningen och handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice.

Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida

Politikerna i kommunfullmäktige

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Samordningsförbundet Västra Östergötland, informationPDF

3. Risk- och sårbarhetsanalysPDF

4. Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämndPDF

5. Förslag till bibilioteksplan 2015-2019PDF

6. Försäljning av Mjölby sågverket fastighets ABPDF

7. Förvärv av Häxan 4PDF

8. Entlediganden och valPDF

9. Inkomna medborgarförslagPDF

10. Inkomna motioner och enkla frågor

11. Utbildningsnivå och kompetensförsörjning, svar på interpellationPDF

12. MeddelandenPDF

Kommunfullmäktige

Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00
kommunstyrelsen@mjolby.se

Kommunsekreterare
Carina Stolt
Telefon: 0142-851 11 carina.stolt@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2016-03-04

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2016-03-04

Senast ändrad av: Mia Högberg