Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Vad innebär en skuldsanering?

En beviljad skuldsanering kan beskrivas som att den skuldsatte varje månad under fem år ska betala ett fastställt belopp till sina fordringsägare enligt en upprättad betalningsplan.

Efter dessa fem år avskrivs återstoden av skulderna. Summan du bedöms kunna betala varje månad kallas betalningsutrymme för skulder.

Kronofogden bestämmer hur mycket du ska betala per månad sedan kostnaderna för nödvändiga hushållskostnader räknats bort från inkomsterna.

Vad är nödvändiga kostnader?

Till nödvändiga kostnader räknas bland annat skälig boendekostnad, skälig resekostnad till och från arbetet, barnomsorgskostnad och underhållskostnad. Som nödvändig kostnad räknas också normalbeloppet, en fastställd schablonkostnad, för mat, kläder, fritid med mera baserad på hushållsmedlemmarnas ålder och antal. Ibland kan någon helt saknar betalningsutrymme. Det kan då bli fråga om att "betala 0 kronor" under fem år.

Grundprincipen vid en skuldsanering är att den omfattar alla skulder som uppkommit innan beslutet. Däremot omfattas inte studielån och underhåll som ska betalas i framtiden. Skulderna ska också behandlas lika. Det går alltså inte att särbehandla en skuld där ett borgensåtagande finns, eller en skuld du ser ser som en hedersskuld.

Ansökan och beslut

Du ansöker skriftligt på en särskild blankett  och skickar den till Kronofogdens skuldsaneringsteam.

Du kan få hjälp av budget- och skuldrådgivarna att fylla i blanketten.

När Kronofogden fått blanketten får du en bekräftelse. Därefter gör Kronofogden en grundlig utredning av din situation.

Ibland behöver Kronofogden ställa kompletterande frågor eller träffa dig för att diskutera någon fråga.

När utredningen är klar, bestämmer Kronofogden  om du får avslag eller ett beslut om inledande skuldsanering. Beslutet går att överklaga till tingsrätten.

Om du uppfyller kraven beslutar Kronofogden att inleda skuldsanering. Det är ett preliminärt beslut och innebär att du har förutsättningar att få skuldsanering. Men det betyder inte att du har fått skuldsanering ännu – först behöver Kronfogden göra en fullständig utredning och kontakta borgenärerna för deras åsikt.

När skuldsaneringen är inledd kan du avvakta med att betala de skulder du tog upp i ansökan till dess att det slutgiltiga beslutet har fattats. Du måste dock betala dina vanliga kostnader som hyra, el- och telefonräkningar, tv-avgift och underhåll till barn.

Om du har pantsatt din bostad som säkerhet för en skuld du betalar av på, bör du fortsätta att betala skulden på samma sätt som tidigare.

Vissa skulder ingår inte i en skuldsanering, det gäller till exempel Centrala studiestödsnämnden och underhållsskulder. Dessa skulder måste du fortsätta att betala på.

Visar det sig att du inte uppfyller lagens kriterier avslås din ansökan och Kronofogden motiverar varför. Sannolikt kommer du att kunna göra en ansökan längre fram, då kan du  få råd av kommunens budget- och skuldrådgivare om hur du förbereder dig för en framtida ansökan.

Länkar

Skuldsaneringslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konsumentverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kronofogdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Min pensionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Centrala studiestödsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konsumenternas bank- och finansbyrålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Koll på soclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Medborgarservice

Telefon: 0142-859 95

medborgarservice@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

 

Mer information om skuldsanering

Kronofogdens kundcenter

Telefon: 0771-73 73 00

 

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Maria Karlsson
Senast ändrad av: Sofia Rydell
Uppdaterad: 2018-04-05
Publicerad: 2016-01-25

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in