Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Skuldsanering

Om du är svårt skuldsatt kan du under vissa förutsättningar befrias från skyldigheten att betala dina skulder helt eller delvis. Beslutet om skuldsanering fattas av Kronofogden.

Du kan ansöka skuldsanering om...

...du är så skuldsatt att du inte på något sätt kan betala dina skulder på många år.

...det är rimligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden. 

...du är bosatt i Sverige eller har en stark anknytning till Sverige.

...du som har en enskild firma, så ska ekonomin i företaget vara lätt att utreda. Du kan också ha möjlighet att söka om skuldsanering för företagare.

...om du inte har ett pågående näringsförbud.

Kronofogden bedömer hur svårt det är för dig att betala skulder:

  • Du ska vara på obestånd och så överskuldsatt att du inte kan antas ha förmåga att betala dina skulder inom en överskådlig tid.

För att kunna bedöma det behöver man göra en ekonomisk prognos för åtminstone de närmaste åren. Prognosen kan vara svår att göra vid studier, långtidssjukskrivning eller tillfällig arbetslöshet.Det står inget i skuldsaneringslagen om hur stora skulderna behöver vara för att du få skuldsanering, bedömningen måste göras från fall till fall.

Faktorer som påverkar bedömningen är exempelvis skuldbördans storlek i förhållande till din inkomst, ålder och arbetsförmåga.Skuldernas räntesatser kan också spela roll eftersom de påverkar hur stor del av betalningen som direkt minskar skulden och därmed också återbetalningstiden.

Bedömning av allmän skälighet

I bedömningen beaktas även det som kallas allmän skälighet, det är en samlad bedömning av dina personliga och ekonomiska förhållanden.

Kronofogden tar hänsyn till...
...hur och varför du har satt sig i skuld, skulder från en fastighet eller bostadsrätt som sålts , hur mycket du köpte och sålde bostaden för och hur mycket du lånade.

  • Vanligtvis är skulder från bostadsaffärer inget som talar emot en skuldsanering. Men man tittar på att du hade ekonomi att betala lånet och att det inte fanns något spekulativt syfte med bostadsaffären.

  • Skulder efter brottslig verksamhet talar i normala fall emot en skuldsanering. Men det behöver inte vara ett absolut hinder.

  • Konsumtionsskulder är inget hinder för att få skuldsanering. Kronofogden tittar på om du hade ekonomi att betala lånet eller krediten när du tog den.

  • Skulderna från ett företag bedöms som skulderna är skäliga och att du drivit företaget på ett seriöst sätt. I normala fall talar i så fall sådana skulder för en skuldsanering.

  • Vissa skatteskulder kan ha förklarliga skäl och behöver inte vara ett hinder mot skuldsanering. Andra borde däremot ha kunnat undvikas. Skulder på grund av skönstaxering är ett exempel på sådana skulder och kan därför tala emot en skuldsanering.

  • Åldern på skulderna behöver inte påverka möjligheten att få skuldsanering. Skulderna behöver inte vara gamla. Man tittar särskilt på hur och varför du fått skulder. Hur gamla de är har mindre betydelse.

  • Du som söker skuldsanering ska visa en uppriktig vilja att lösa dina ekonomiska problem. Förutom att aktivt medverka vid din skuldsaneringsansökan ska du tidigare ha gjort verkliga ansträngningar för att begränsa din skuldsättning och aktivt försökt att betala dina skulder.

Länkar

Kronofogdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Centrala studiestödsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKoll på soclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konsumenternas bank- och finansbyrålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Min pensionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skuldsaneringslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konsumentverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Medborgarservice

Telefon: 0142-859 95

medborgarservice@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

 

Mer information om skuldsanering

Kronofogdens kundcenter

Telefon: 0771-73 73 00

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in