Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 22 januari 2018
Mjölby kommun

Skuldsanering

Om du är svårt skuldsatt kan du under vissa förutsättningar befrias från skyldigheten att betala dina skulder helt eller delvis. Beslutet om skuldsanering fattas av Kronofogden.

Du kan ansöka skuldsanering om...

 

...du är så skuldsatt att du inte på något sätt kan betala dina skulder på många år.

...det är rimligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden. 

...du är bosatt i Sverige eller har en stark anknytning till Sverige.

...om du inte har beviljats skuldsanering tidigare. I princip kan man bara beviljas skuldsanering en gång i livet.

...om du inte har ett pågående näringsförbud. Det är nästan omöjligt att få skuldsanering mer än en gång.

Om du är näringsidkare kan du bara få skuldsanering om din verksamhet är liten och det mesta av inkomsterna kommer från annat håll.

Du kan ansöka om skuldsanering som privatperson, men inte som företag. Även du som är aktiv näringsidkare och driver enskild firma, räknas som privatperson. För dig finns ytterligare ett krav, nämligen att ekonomin i företaget är enkel att utreda.

Kronofogden bedömer hur svårt det är för dig att betala skulder:

  • Du ska vara på obestånd och så överskuldsatt att du inte kan antas ha förmåga att betala dina skulder inom en överskådlig tid.

 För att kunna bedöma det behöver man göra en ekonomisk prognos för åtminstone de närmaste åren. Prognosen kan vara svår att göra vid studier, långtidssjukskrivning eller tillfällig arbetslöshet.Det står inget i skuldsaneringslagen om hur stora skulderna behöver vara för att du få skuldsanering, bedömningen måste göras från fall till fall. Faktorer som påverkar bedömningen är exempelvis skuldbördans storlek i förhållande till din inkomst, ålder och arbetsförmåga.Skuldernas räntesatser kan också spela roll eftersom de påverkar hur stor del av betalningen som direkt minskar skulden och därmed också återbetalningstiden.

Bedömning av allmän skälighet

I bedömningen beaktas även det som kallas allmän skälighet, det är en samlad bedömning av dina personliga och ekonomiska förhållanden.

Kronofogden tar hänsyn till...
...hur och varför du har satt sig i skuld, skulder från en fastighet eller bostadsrätt som sålts , hur mycket du köpte och sålde bostaden för ochhur mycket du lånade.

  • Vanligtvis är skulder från bostadsaffärer inget som talar emot en skuldsanering. Men man tittar på att du hade ekonomi att betala lånet och att det inte fanns något spekulativt syfte med bostadsaffären.

  • Skulder efter brottslig verksamhet talar i normala fall emot en skuldsanering. Men det behöver inte vara ett absolut hinder.

  • Konsumtionsskulder är inget hinder för att få skuldsanering. Kronofogden tittar på om du hade ekonomi att betala lånet eller krediten när du tog den.

  • Skulderna från ett företag bedöms som skulderna är skäliga och att du drivit företaget på ett seriöst sätt. I normala fall talar i så fall sådana skulder för en skuldsanering.

  • Vissa skatteskulder kan ha förklarliga skäl och behöver inte vara ett hinder mot skuldsanering. Andra borde däremot ha kunnat undvikas. Skulder på grund av skönstaxering är ett
  • exempel på sådana skulder och kan därför tala emot en skuldsanering.

  • Åldern på skulderna behöver inte påverka möjligheten att få skuldsanering. Skulderna behöver inte vara gamla. Man tittar särskilt på hur och varför du fått skulder. Hur gamla de är har mindre betydelse.

  • Du som söker skuldsanering ska visa en uppriktig vilja att lösa dina ekonomiska problem. Förutom att aktivt medverka vid din skuldsaneringsansökan ska du tidigare ha gjort verkliga ansträngningar för att begränsa din skuldsättning och aktivt försökt att betala dina skulder.


Innehåll: Maria Karlsson

Senast publicerad: 2018-01-12

Senast ändrad av: Sofia Rydell

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Maria Karlsson

Senast publicerad: 2018-01-12

Senast ändrad av: Sofia Rydell

Budget- och skuldrådgivning

Medborgarservice
Telefon: 0142 -859 95
medborgarservice@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Länkar

Skuldsaneringslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konsumentverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kronofogdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Min pensionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Centrala studiestödsnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konsumenternas bank- och finansbyrålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Koll på soclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster