Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
söndag 21 januari 2018
Mjölby kommun

Roller och ansvar

Olika offentliga organisationer ansvarar för olika delar av mottagandet av flyktingar. Informationen nedan är hämtad från Migrationsverket och krisinformation.se.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för mottagandet av och boende för ensamkommande barn. Mjölby kommun ansvarar också för nyanlända som har fått beviljat uppehållstillstånd.

Migrationsverkets ansvar

Migrationsverket prövar asylansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller de som vill ha svenskt medborgarskap. Migrationsverket står för mat och boende för de asylsökande som inte kan ordna det själva. Verket betalar ut statlig ersättning till kommuner och landsting.

Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelsen stödjer och underlättar samverkan mellan länets kommuner och berörda myndigheter inom länet. En annan uppgift är att skriva överenskommelser med kommunerna i länet om mottagande av flyktingar och skyddsbehövande och deras anhöriga. Länsstyrelsen samordnar information till allmänhet och media. 

Region Östergötlands ansvar

Alla asylsökande har rätt till hälsoundersökningoch viss vård. Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård till asylsökande personer enligt lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande.

Alla som ansöker om asyl i Sverige har rätt till akut sjuk- och tandvård samt vård som inte kan vänta. Asylsökande har också rätt till förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård samt vård enligt smittskyddslagen.

Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma kostnadsfria sjukvård och tandvård som andra barn som bor i Sverige.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) ansvar

MSB:s uppdrag är att samordna Sverige för att hanteringen av flyktingsituationen ska bli så effektiv som möjligt, och för att inget ska falla mellan stolarna. Med hjälp av regelbundna nationella samordningsmöten, nationella lägesbilder och analyser från MSB får aktörerna stöd att fatta informerade och välgrundade beslut i sin verksamhet.

Hur kan du hjälpa till?

Som medmänniska kan du hjälpa till på flera olika sätt. Mjölby kommun behöver bland annat dig som kan ställa upp som familjehem, kontaktperson eller god man.

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2017-10-16

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2017-10-16

Senast ändrad av: Stefan Kalm

Mer om människor på flykt och nyanlända

Migrationsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsförmedlingen om etablering av vissa nyanländalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsförmedlingen, ny i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ny i Östergötlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen i Östergötlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så kan du hjälpa i Mjölby kommun

Här kan du hjälpa till
Kommunen kan av lagliga skäl inte stödja eller organisera insamlingar.  Du som vill stödja hjälparbetet kan vända dig till Röda Korset i Mjölby, organisationerna via länken eller till andra hjälporganisationer.
Exempel på frivilligorganisationer

Integrationssamordnare
Anna Moberg
Telefon: 0142-857 68
anna-birgitte.moberg@mjolby.se