Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Roller och ansvar

Olika offentliga organisationer ansvarar för olika delar av mottagandet av flyktingar. Informationen nedan är hämtad från Migrationsverket och krisinformation.se.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för mottagandet av och boende för ensamkommande barn. Mjölby kommun ansvarar också för nyanlända som har fått beviljat uppehållstillstånd.

Migrationsverkets ansvar

Migrationsverket prövar asylansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller de som vill ha svenskt medborgarskap. Migrationsverket står för mat och boende för de asylsökande som inte kan ordna det själva. Verket betalar ut statlig ersättning till kommuner och landsting.

Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelsen stödjer och underlättar samverkan mellan länets kommuner och berörda myndigheter inom länet. En annan uppgift är att skriva överenskommelser med kommunerna i länet om mottagande av flyktingar och skyddsbehövande och deras anhöriga. Länsstyrelsen samordnar information till allmänhet och media. 

Region Östergötlands ansvar

Alla asylsökande har rätt till hälsoundersökningoch viss vård. Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård till asylsökande personer enligt lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande.

Alla som ansöker om asyl i Sverige har rätt till akut sjuk- och tandvård samt vård som inte kan vänta. Asylsökande har också rätt till förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård samt vård enligt smittskyddslagen.

Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma kostnadsfria sjukvård och tandvård som andra barn som bor i Sverige.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) ansvar

MSB:s uppdrag är att samordna Sverige för att hanteringen av flyktingsituationen ska bli så effektiv som möjligt, och för att inget ska falla mellan stolarna. Med hjälp av regelbundna nationella samordningsmöten, nationella lägesbilder och analyser från MSB får aktörerna stöd att fatta informerade och välgrundade beslut i sin verksamhet.

Hur kan du hjälpa till?

Som medmänniska kan du hjälpa till på flera olika sätt. Mjölby kommun behöver bland annat dig som kan ställa upp som familjehem, kontaktperson eller god man.

Kontakt

Integrationssamordnare

Anna Moberg
Telefon: 0142-857 68

anna-birgitte.moberg@mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Mia Högberg
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-03-16
Publicerad: 2016-01-11

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in