Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Halkbekämpning och snöröjning, gemensamt ansvar

Trafikverket, kommunen och fastighetsägarna har gemensamt ansvar för halkbekäpning och snöröjning. Kommun ska röja bort snön och halkbekämpa på körbanor, gång- och cykelbanor och kring kommunala fastigheter.

Det går inte att åtgärda alla platser samtidigt; någon blir först och någon sist. Tyvärr går det inte att undvika att det ibland vallas upp snö framför till exempel garageinfarter, vi hoppas att du har förståelse för problemen som uppstår.

Väderprognoser för planering

För att kunna planera för halkbekämpning och snöröjning köper kommunen detaljerade väderprognoser. Utifrån prognoserna bestämmer kommunens jourhavande arbetsledare om, när och i vilken utsträckning man ska halkbekämpa och snöröja. Ofta är prognoserna riktiga, men ibland utvecklas inte vädret som vi trott. Och ibland sker väderomslag väldigt snabbt, då kan det vara svårt för snöröjare och halkbekämpare att arbeta så snabbt som kommuninvånarna önskar.

Stora vägar först

När snödjupet är ungefär sju centimeter börjar vi ploga. Först tar vi de större gatorna med mycket trafik eller busstrafik. De ska vara röjda efter senast åtta timmar och färdigställda två dygn efter det att snöfallet upphört. På mindre gator plogas normalt bara på ordinarie arbetstid, här är den tillåtna röjningstiden 32 timmar. Efterarbete sker inom tre dygn efter det att snöfallet upphört. När snön är runt fem centimeter djup börjar vi röja större gång- och cykelvägar, för det mesta även på lördagar och helgdagar. Mindre cykelvägar plogas bara på ordinarie arbetstid.

Salt och sand

Vi saltar för det mesta på gator och vägar med mycket trafik och bussgatorna, övriga gator sandas. Vi sandar också kring kommunala fastigheter, till exempel förskolor och vårdboenden.

Parkera klokt

Det går mycket fortare att får bort snön om alla följer kommunens parkeringsbestämmelser. Parkeringsplatserna i centrum röjs normalt samtidigt med de större vägarna.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägare ska röja bort snön och sanda gångbanor och det så kallade gångbaneutrymmet utanför fastigheten. Om gångbanorna blivit igenplogade på grund av stora snömängder upphör ansvaret. Huvudgator och bussgator brukar inte bli igenplogade, om de tillfälligt skulle bli det, tar vi bort snön så snart vi kan.
Fastighetsägare får inte lägga snön de skottar bort på gator eller gångbanor. Det gäller även för bostadsrättsföreningar och andra hyreshusägare som kan få hantera stora mängder snö. Fastighetsägare ska också hålla tak fria från snö och is.

Hämta sand gratis

Fastighetsägare kan gratis hämta mindre mängder sand för till exempel gångbanor. Du kan hämta sand på service- och teknikförvaltningens förråd på Ramstadsgatan 17 i Mjölby och vid förrådet på Bjälbogatan 22 i Skänninge. I Mantorp finns sand vid återvinningsstationen Trumpetarevägen-Västra Riksvägen.

Tänk på brevbäraren, tidningsbudet och sopbilen

Skotta bort snön ungefär två meter på var sida om postlådan. Håll vägen fram till ditt sopkärl skottad och sandad. Där vi använder sidlastare för att tömma soporna är det extra viktigt att snövallar inte hindrar hämtningen.

Frågor om snö och halka

Under ordinarie arbetstid

Telefon: 0142-851 25

 

Medborgarservice

Telefon: 0142-859 95

 

Kommunens växel

Telefon: 0142-850 00

Fråga efter snösvängen!

 

Utanför ordinarie arbetstid

Telefon: 0142-107 07

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480