Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
fredag 23 februari 2018
Mjölby kommun

Jämställdhetspris - Greta Wahlgrenpriset

Kultur- och fritidsnämnden har, vid sitt sammanträde den 7 december 2015, instiftat en ny utmärkelse som utdelas på Internationella kvinnodagen den 8 mars.

Kriterier för Mjölby kommuns jämställdhetspris, Greta Wahlgrenpriset


Ändamål/syfte

Priset syftar till att öka jämställdheten i Mjölby kommun genom att uppmärksamma och lyfta personer, föreningar, organisationer, skolor och företag, som bidrar till att förbättra kvinnors förutsättningar i samhället.

 Villkor

 • Priset ges för...
  ...ett aktivt arbete för att öka jämställdheten
  ...att man är en god ambassadör och/eller förebild inom jämställdhetsarbetet.

 • Ansökan/förslag ska innehålla...
  ...en beskrivning av arbetet, från idé till förväntat resultat
  ...vad man hittills uppnått.

 • Sökande ska vara verksam i kommunen

Riktlinjer

Ansökan eller förslag bereds av kultur- och fritidsförvaltningen och beslutas av kultur- och fritidsnämnden med en kortfattad motivering av sitt val av mottagare. Nämnden kan utse annan prismottagare än sökande eller föreslagen.

Jämställdhetspriset ska utlysas året innan på kommunens digitala anslagstavla.

Priset, som består av en prissumma på 5000 kronor samt ett diplom, delas ut vid kultur- och fritidsförvaltningens program på Internationella kvinnodagen den 8 mars.

Mottagare av jämställdhetspriset i Mjölby kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen

Förslag på kandidat till jämställdhetspriset skickas till:

Mjölby kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
595 80 Mjölby

eller via e-post
kulturofritid@mjolby.se

Innehåll: Lotta Lindström

Senast publicerad: 2018-02-02

Senast ändrad av: Liselott Björkman

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Lotta Lindström

Senast publicerad: 2018-02-02

Senast ändrad av: Liselott Björkman