Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Handlingar till kommunfullmäktige 15 december

Alla är välkomna som åhörare på kommunfullmäktiges möte i hörsalen, stadhuset i Mjölby. Sammanträdet hålls 15 december och börjar klockan 19.

Här kan du läsa kallelsen/dagordningen och handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice.

Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida

Politikerna i kommunfullmäktige

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09,  mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Ungdomsbostäder vid dackeskolanPDF

3. Bokslutsprognos per den 31 oktober 2015PDF

4. Omdisponerng, TrojenborgsskolanPDF

5. Kommunens styrning och ledningPDF

6. PensionspolicyPDF

7. AvfallstaxaPDF

8. Entlediganden och val till omsorgs- och socialnämndenPDF

9. Inkomna medborgarförslagPDF

10. Inkomna motioner, interpellationer och enkla frågor

11. Migrationsverkets evakueringsboenden i Mjölby kommun, svar på interpellationPDF

12. MeddelandenPDF

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in