Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Handlingar till kommunstyrelsens möte 9 december

Kommunstyrelsen sammanträder 9 december. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.  Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

KallelsePDF

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Extra bidrag till föreningen Mjölby CityPDF

3. Justerat samverkansavtal med företagscentrum i Mjölby kommunPDF

4. Uppförande av lägenheter för ensamkommande flyktingbarnPDF

5. Kommunstyrelsens förvaltnings verksamhetsplan för 2016PDF

6. Internkontroll plan för kommunstyrelsens förvaltning 2016PDF

7. Detaljbudget för kommunstyrelsens förvaltning 2016PDF

8. Risk- och sårbarhetsanalys 2015PDF

9. Remissyttrande till räddningstjänsten Östra Götaland om handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckorPDF

10. Svar på medborgarförslag om om aktivitetsparker i Mjölby och SkänningePDF

11. Svar på medborgarförslag om fibernät på landsbygdenPDF

12. Svar på medborgarförslag om anropsstyrd kollektivtrafik och pendeltågsstopp i SyaPDF

13. Samverkansöverenskommelse mellan Mjölby kommun och lokalpolisområdetPDF

14. Förslag till köpeavtal för Stocken 5 och del av Mjölby 40:8PDF

15. Ansökan från FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) att få deltaga i kommunens råd i frågor om funktionsnedsättningarPDF

16. Utseende av personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagenPDF

17. Organisation för fortsatt mottagning av flyktingar och ensamkommande flyktingbarnPDF

18. Anställande av förvaltningschef för service- och teknikförvaltningenPDF

19. Inkomna skrivelser och meddelandenPDF

20. Redovisning av delegationsbeslutPDF

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in