Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 5 november

Kommunstyrelsen sammanträder 5 november. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/dagordningPDF

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Information om förslag till ny överenskommelse mellan Mjölby kommun och polisen

3. Information om bredband i Mjölby kommun

4. Detaljplan, HogstadPDF

5. Detaljplan för del av Fall 1:1 i MantorpPDF

6. Etablering av nyanländaPDF

7. Begäran av tilläggsanslag för allaktivitetshusetPDF

8. Omdisponering, TrojenborgsskolanPDF

9. Inbjudningar till kurser och konferenser

10. Inkomna skriveser och meddelanden

11. Redovisning av delegationsbeslut

12. Övrigt

13. Utseende av representant till ägarmötet med Nyköping-Östgötalänken ABPDF

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480