Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Arbetslöshetsstatistik

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisas månadsvis.

Arbetslösheten är i november 2017 6,8 procent för åldrarna 16-64 år. Det är lägre än både länet och riket som visade 8,7 procent respektive 7,4 procent.

885 personer är arbetslösa eller i program, vilket är något färre än vid samma tid 2016 då det var 895 personer (lika med 6,9 procent) som var arbetslösa eller i program.

Bild på diagram över oblananstalet i arbetslöshet 16 till 64 år 2013-2017

För ungdomar 18-24 år är arbetslösheten i november 2017 8,9 procent. Länets nivå är 11,8 procent rikets nivå är 10,2 procent.

138 ungdomar är arbetslösa eller i program, vilket är färre jämfört med samma månad 2016 då motsvarande antal var 174 (lika med 11,2 procent).

Bild på diagram över oblananstalet i arbetslöshet 18 till 24 år 2013-2017

Arbetslöshetsstatistiken avser det så kallade obalanstalet, det vill säga de öppet arbetslösa och deltagare i program i relation till den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingen

Kontaktperson statistik

Verksamhetscontroller
Anki Svensson
Telefon: 0142-859 41

ann-christine.svensson@mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in