Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 20 november 2017
Mjölby kommun

Arbetslöshetsstatistik

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisas månadsvis.

Arbetslösheten är i september 2017 6,6 procent för åldrarna 16-64 år. Det är lägre än både länet och riket som visade 8,6 procent respektive 7,4 procent.

859 personer är arbetslösa eller i program, vilket är något färre än i september 2016 då det var 868 personer som var arbetslösa eller i program.

För ungdomar 18-24 år är arbetslösheten i september 2017 9,3 procent. Länets nivå är 12,1 procent rikets nivå är 10,4 procent.

144 ungdomar är arbetslösa eller i program, vilket är färre jämfört med samma månad 2016 då motsvarande antal var 169.

Arbetslöshetsstatistiken avser det så kallade obalanstalet, det vill säga de öppet arbetslösa och deltagare i program i relation till den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingen

Innehåll: Anki Svensson

Senast publicerad: 2017-11-02

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Anki Svensson

Senast publicerad: 2017-11-02

Senast ändrad av: Stefan Kalm

Kontaktperson statistik


Verksamhetscontroller

Anki Svensson
Telefon: 0142-859 41
ann-christine.svensson@mjolby.se

Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00
mjolbykommun@mjolby.se

Postadress:
Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset
Burensköldsvägen 11