Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Befolkning

Antal invånare kvartalsvis

Bild på diagram över antal invånare kvartalsvis

Klicka på bilden för att förstora

Den 31 december 2017 har Mjölby kommun 27 019 invånare. Antalet invånare ökade under 2017 med 311 personer, vilket är den största ökningen på 45 år. I genomsnitt har antalet invånare de föregående fem åren ökat med drygt 120 personer per år.

I kommunen föddes det 297 barn och avled 301 personer och vi har ett litet födelseunderskott på -4 personer. 2016 var första gången på fem år som vi hade ett negativt födelsenetto (-38). I genomsnitt har det de senaste fem föregående åren fötts 280 barn och avlidit 275 personer per år.

1 494 personer flyttade in till kommunen och 1 176 personer flyttade ut ur kommunen, vilket ger ett positivt flyttnetto på 318 personer. I Mjölby kommun har inflyttningen de senaste fem föregående åren i genomsnitt varit 1 330 personer och utflyttningen 1 215 personer per år.

SCB – Statistiska Centralbyrån har gjort en justering 2017 med -3 personer.

Noteras bör att befolkningsstatistiken endast innehåller personer som är folkbokförda i kommunen.

Kontakt

Verksamhetscontroller

Anki Svensson

Telefon: 0142-859 41

ann-christine.svensson@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in