Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
söndag 21 januari 2018
Mjölby kommun

Begrepp och nyckelord

Förklaringarna är hämtade från Migrationsverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Flykting

Utlänning som har ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl.

Asylsökande

En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.

Ensamkommande barn

Asylsökande barn eller ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan  vårdnadshavare.

Kvotflykting

Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket.

Nyanländ person

En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl till exempel kvotflykting, massflykting och tribunalvittne, men även av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år.

Skyddsbehövande


Alternativ skyddsstatusförklaring

Som alternativt skyddsbehövande bedöms den som:

  • löper risk att straffas med döden
  • löper risk att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller
  • som civilperson löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt.

Den som fått uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande kan få en alternativ skyddsstatusförklaring grundad på EU-regler. 

Övriga skyddsbehövande

Övriga skyddsbehövande är en kategori som enbart finns i den svenska utlänningslagen; den saknar motsvarighet i internationella konventioner och EU-rätten.
 
En asylsökande kan bli bedömd som övrigt skyddsbehövande om han eller hon

  • inte kan återvända till hemlandet på grund av väpnad konflikt eller på grund av svåra motsättningar i hemlandet,
  • känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp eller
  • inte kan återvända till hemlandet på grund av miljökatastrof.

Även övriga skyddsbehövande kan få skyddsstatusförklaring men den gäller endast i Sverige.

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2017-10-16

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2017-10-16

Senast ändrad av: Stefan Kalm

Mer om människor på flykt och nyanlända

 

Migrationsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsförmedlingen om etablering av vissa nyanländalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsförmedlingen, ny i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ny i Östergötlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen i Östergötlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så kan du hjälpa i Mjölby kommun

Här kan du hjälpa till
Kommunen kan av lagliga skäl inte stödja eller organisera insamlingar.  Du som vill stödja hjälparbetet kan vända dig till Röda Korset i Mjölby, organisationerna via länken eller till andra hjälporganisationer.
Exempel på frivilligorganisationer

Integrationssamordnare
Anna Moberg
Telefon: 0142-857 68
anna-birgitta.moberg@mjolby.se