Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Frågor & svar om evakueringsboende

Vi får en del frågor om de asylsökandes situation i vår kommun. Nedan finner du svar på en del frågor. Hör gärna av dig om du har egna frågor.

Vad är en evakueringsplats?
Migrationsverket har kontaktat kommuner i landet och bett dem identifiera lokaler som snabbt kan ställa i ordning för att hjälpa till med tillfälliga boendeplatser vid en akut situation. Det kan till exempel vara skolor, gymnastiksalar, campingplatser eller stugbyar där kommunen är ägare eller verksamhetsansvarig.

Evakueringsplatserna är en lösning på en akut situation och ska användas till asylsökande innan de kommer in i systemet och får tillgång till andra typer av boenden.

Vilka är det som kommer till Sverige och Östergötland?
De personer som kommer till Sverige just nu kommer framför allt från Syrien, Afghanistan, Irak. De tar olika vägar för att nå hit, både via färjor och längre resväger igenom Europa. De asylsökande som är hos oss i vår kommun kommer främst från Syrien.

Varför bor de asylsökande i Trojenborgsskolans gamla gymnastiksal?
Lokalen valdes därför att den står tom, vi behövde inte flytta någon ordinarie verksamhet för att ge de asylsökande tak över huvudet. Det är mycket ont om tomma lokaler som lämpar sig för övernattning i kommunen.

Varför måste asylsökande bo på evakueringsplatser?
Migrationsverket har beslutat att utnyttja kommunala evakueringsplatser tills de asylsökande kan flytta in i Migrationsverkets mer permanenta boenden. Det här är en lösning på en akutsituation.

Vem ansvarar driften av evakueringsplatserna?
Kommunen har ansvar för driften av boendet, till exempel mat, personal och sängutrustning. Migrationsverket ansvarar för att registrera personernas asylansökan och står för resan till boendet och för resan till det nya boendet i Migrationsverkets regi. Migrationsverket ersätter kommunen för kostnader som de har haft i samband med evakueringsplatserna.

Hur ser säkerheten ut på kommunens evakueringsboenden?
Kommunen har anlitat Securitas för bevakning. Lokalerna är genomgågna när det gäller till exempel brandsäkerhet. Personalen har fått infomation om olika säkerhetsfrågor.

Behöver personerna som bor på evakueringsboendet genomgå hälsoundersökning?
Nej, det bedöms inte som nödvändigt av hälso- och sjukvårdsmyndigheterna. Hälsoundersökning av asylsökande är ett erbjudande. Det är i första hand för den asylsökandes egen skull som hälsoundersökningen görs. I evakueringsboendet på Trojenborgsskolan har sjuksöterskor varit på besök för att träffa de asylsökande och det finns kontakt med vårdcentralen.

Var tar de asylsökande vägen sedan?
Evakueringsboendet är ett tillfälligt boende där den asylsökande bor under en kortare tid. De asylsökande kommer bo där tills Migrationsverket har hittat ett mer permanent boende åt dem. Målet är så kort tid som möjligt på evakueringsboenden men att förutse exakt tid är väldigt svårt.

Hur mycket pengar får en asylsökande i månaden?
Personer som söker asyl i Sverige och inte själva kan försörja sig har rätt till dagersättning medan de väntar på beslut. Dagersättningen är olika stor beroende på om du bor i ett av Migrationsverkets boenden där mat ingår, eller ett boende där inte mat ingår. I Mjölby kommuns boenden ingår mat.

På boenden där fri mat ingår är dagersättningen:

  • 24 kronor per dag för vuxna ensamstående
  • 19 kronor per dag per person för vuxna som delar hushållskostnader
  • 12 kronor per dag för barn till och med 17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen)

På boenden där mat inte ingår är dagersättningen:

  • 71 kronor per dag för vuxna ensamstående
  • 61 konor dag och person för vuxna som delar hushållskostnader
  • 37 kronor per dag för barn 0–3 år
  • 43 kronor per dag för barn 4–10 år
  • 50 kronor per dag för barn 11–17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen).

Förutom mat ska dagersättningen också räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

Vart kan jag vända mig om jag vill skänka kläder eller prylar?
Röda Korset i Mjölby har hand om insamling till de asylsökande.
Till Röda Korset i Mjölbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Integrationssamordnare

Anna Moberg
Telefon: 0142-857 68

anna-birgitte.moberg@mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Mia Högberg
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-03-16
Publicerad: 2015-11-10

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in