Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunfullmäktiges möte 17 november

Alla är välkomna som åhörare på kommunfullmäktiges möte i hörsalen, stadhuset i Mjölby. Sammanträdet hålls 17 november och börjar klockan 14.30.

Här kan du läsa kallelsen/dagordningen och handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice.

Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida

Politikerna i kommunfullmäktige

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.  Telefon: 0142-850 09,  mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2.Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2016PDF

3.Mål och budget 2016-2018PDF
Bilaga Mål och budgetPDF

4. Revisorernas anslagPDF

5.Skattesats 2016PDF

6.Sammanträdesplan 2016PDF

7.Handlingsprogram för trygghet och säkerhetPDF

8.Jämställdhet och mångfaldsplanPDF

9. Regionförbundet Östsams årsredovisning 2014

10.Revidering av kommunens arkivreglementePDF

11.Inkomna medborgarförslagPDF

12.Inkomna motioner, interpellationer och enkla frågorPDF

13.MeddelandenPDF


Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480