Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Olika former av boenden för asylsökande

Migrationsverket ska pröva människors asylansökningar och ordna så att de får någonstans att bo.

En asylsökande person kan välja att ordna ett eget boende både under asylprocessen och efter besked om uppehållstillstånd.

En asylsökande som fått upphållstillstånd i Sverige ska erbjudas boende i en kommun (kommunplacering). Som en del i den nyanländes etableringsplan ska Arbetförmedlingen ordna boendet.

Ankomstboende

Det första boendet en asylsökande kommer till kallas ankomstboende. Där stannar man en kort tid (för det mesta en till sju dagar) tills man registrerat sin asylansökan på Migrationsverket.

Det finns olika sorters ankomstboenden:

  • Migrationsverkets egna ankomstboenden som ligger nära ansökningsenheter. Finns bland annat i Stockholm, Malmö, Göteborg, Gävle och Flen.

  • Privata leverantörer som driver ankomstboenden när Migrationsverket inte har plats på sina ordinarie ankomstboenden. Avtal skrivs på mellan några veckor upp till sex månader.

  • Evakueringsboenden, ett slags ankomstboende som ordnas av kommuner. När Migrationsverkets och de privata leverantörernas boenden inte räcker till kan de asylsökande bo en kort tid i evakueringsboenden. Det kan vara till exempel gymnastikhallar, skolor eller militärförläggningar som tillfälligt möbleras om.

  • Beredskapsplatser ordnas i till exempel Kriminalvårdens eller Försvarmaktens anläggningar när de andra möjligheterna är uttömda.

Asylboenden

När en asylsökande registrerat sin ansökan hos Migrationsverket hänvisas de till ett asylboende i väntan på asylutredning och i väntan på eventuellt uppehållstillstånd. Det kan vara en lägenhet som som delas med andra asylsökanden eller ett kollektivt boende med självhushåll. Det är Migrationsverket som hyr dessa lägenheter eller fastigheter.

Det vanligaste är är boendena drivs av privata leverantörer. det kan vara hotell, vandrarhem eller en till exempel en stugby. 

Till fälliga tältboenden

Om Migrationsverkets samtliga platser är slut kan tältboende komma att ordnas i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De är tänkta för boende tre till sju dagar.

 

Kontakt

Integrationssamordnare

Anna Moberg
Telefon: 0142-857 68

anna-birgitte.moberg@mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Mia Högberg
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-03-16
Publicerad: 2015-10-22

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in