Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 18 januari 2018
Mjölby kommun

Ändring av detaljplaner Ryttarhagen K2 (västra delen av Ryttarhagsområdet)och Ryttarhagen K3 (södra delen av Ryttarhagsområdet)

Antagande

Byggnads- och räddningsnämnden antog den 23 maj 2016 ändring av gällande detaljplaner för rubricerade områden.

Syftet med planändringarna är att ge utökade byggrätter och möjlighet till utbyggnad för berörda fastigheter på ett sätt som bibehåller områdets karaktär. Planändringen syftar även till att göra befintliga byggnader planenliga. Ändringen aktualiserar och uppgraderar gällande planer men ändrar inte huvudsyftet.

Områden som berörs av planändringarna är beläget i västra delen av Mjölby tätort. Förslaget till planändringar har bedömts vara förenlig med gällande översiktsplan.


Antagandehandlingar, Ryttarhagen K2

Tillägg till plankartaPDF

Tillägg till planbestämmelser, planbeskrivning och genomförandebeskrivning samt behovsbedömning MKBPDF

SamrådsredogörelsePDF

GranskningsutlåtandePDF

Antagandehandlingar, Ryttarhagen K3

Tillägg till plankartaPDF

Tillägg till planbestämmelser, planbeskrivning och genomförandebeskrivning samt behovsbedömning MKBPDF

SamrådsredogörelsePDF

GranskningsutlåtandePDF

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2017-10-03

Senast ändrad av: Jonas Loiske

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2017-10-03

Senast ändrad av: Jonas Loiske