Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 25 september 2017
Mjölby kommun

Stiftelsen Mjölby kommuns skolfond

Om du är elev i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och folkbokförd i Mjölby kommun, kan du ansöka om pengar från skolfonden. Också grupper av elever kan ansöka om stöd från stiftelsen. Ytterligare en möjlighet är att skolorna föreslår elever till stiftelsen.

Ansök senast 30 november

Ansökan ska göras på en särskild blankett och utbildningsförvaltningen måste ha ansökan senast 30 november.
Till ansökningsblankettenPDF

Fonden ska användas till...

...belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i ett särskilt ämne, god kamratskap eller berömvärt flit.

...belöning åt elev ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet eller åt gymnastik eller idrott vid respektive skola.

...stipendium för fortsatt utbildning

...hjälp åt elever för studier eller studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet,kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.

...förvärv av material.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till utbildningsstrateg Thomas Kinell
Telefon: 0142-850 07, thomas.kinell@mjolby.se

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2017-07-28

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2017-07-28

Senast ändrad av: Stefan Kalm

Utbildningsförvaltningen

utbildning@mjolby.se

Utbildningschef
Lotta Gylling
Telefon: 0142-851 46
lotta.gylling@mjolby.se

Gymnasiechef och chef för Vuxenutbildningen
Pär Palmgren
Telefon: 0142-850 17
par.palmgren@mjolby.se

Besöksadress: stadshuset, Burensköldsvägen 11
Postadress: Mjölby kommun,
595 80 Mjölby